ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


  

 

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializuje sa 
na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Poslaním agentúry je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti - informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

AKTUALITY 

12.05.2016 Volebné preferencie politických strán – máj 2016
pdf DOKUMENT


03.05.2016 Svetový výskum Gallup - máj 2016
pdf DOKUMENT


23.03.2016 Hodnotenie parlamentných volieb 2016 + volebné preferencie marec 2016
pdf DOKUMENT


18.02.2016 Volebné preferencie politických strán – februárII 2016
pdf DOKUMENT

 

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk