ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


  

 

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializuje sa 
na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Poslaním agentúry je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti - informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

AKTUALITY 

14.03.2018 Volebné preferencie politických strán – marec 2018
pdf DOKUMENT


09.02.2018 Dôvera/nedôvera vybraným politikom_január 2018
pdf DOKUMENT


05.02.2018 Spontánna dôvera k politikom_január 2018
pdf DOKUMENT


31.01.2018 Volebné preferencie politických strán – január 2018
pdf DOKUMENT

 

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk