ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


  

 

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializuje sa 
na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Poslaním agentúry je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti - informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

AKTUALITY 

13.06.2021 Volebné preferencie politických strán jún 2021
pdf DOKUMENT


23.05.2021 Volebné preferencie politických strán máj 2021
pdf DOKUMENT


11.04.2021 Volebné preferencie politických strán apríl 2021
pdf DOKUMENT


28.02.2021 Volebné preferencie politických strán február 2021
pdf DOKUMENT

 

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk