ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


  

 

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializuje sa 
na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Poslaním agentúry je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti - informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

AKTUALITY 

24.01.2021 Volebné preferencie politických strán január 2021
pdf DOKUMENT


16.12.2020 Volebné preferencie politických strán december 2020
pdf DOKUMENT


29.11.2020 Volebné preferencie politických strán november 2020
pdf DOKUMENT


18.10.2020 Volebné preferencie politických strán október 2020
pdf DOKUMENT

 

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk