ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT
  

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Agentúra FOCUS
Sládkovičova 4, P.O.BOX 293
810 00 Bratislava 1

tel.: +421 2 529 31 366
fax: +421 2 529 31 378
e-mail: info@focus-research.sk

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Agentúra FOCUS
Vrchlického sad 4
602 00 Brno

tel.: +420 5 45 24 54 94
fax: +420 5 45 24 54 95
e-mail: info@focus-agency.cz
www.focus-agency.cz

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk