ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI ANKETÁRSKA SIEŤ GARANCIA KVALITY


  

 

PROFIL SPOLOČNOSTI 

Základ tímu odborných pracovníkov agentúry FOCUS sa sformoval už na jar 1990, keď inicioval, analyzoval a publikoval prvé nezávislé výskumy verejnej mienky. Agentúra ako právny subjekt vznikla v roku 1991. Počas prvých rokov pôsobenia boli ťažiskom výskumnej činnosti výskumy a analýzy aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov a mapovanie politickej situácie na Slovensku. Po vybudovaní vlastnej anketárskej siete v roku 1993 rozšíril FOCUS ponuku svojich služieb o marketingový výskum, výskum reklamy a mediálny výskum.

V agentúre FOCUS v súčasnosti pracuje 11 zamestnancov. Na špecializovaných výskumoch a pri realizácii zložitých nadštandardných analýz FOCUS spolupracuje s externými konzultantmi - špičkovými odborníkmi z rôznych odborov.

 

 

V roku 1993 založila agentúra FOCUS sesterskú výskumnú spoločnosť so sídlom v Brne. FOCUS Brno poskytuje komplexné výskumné a poradenské služby v oblasti marketingového výskumu a výskumu verejnej mienky. Agentúra má v súčasnosti 7 zamestnancov a na realizáciu terénneho zberu údajov využíva vlastnú anketársku sieť, ktorú tvorí približne 650 anketárov rozmiestnených na celom území Českej republiky.

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk