ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI ANKETÁRSKA SIEŤ GARANCIA KVALITY


  

 

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI 

Od roku 1991 zrealizovala agentúra FOCUS stovky výskumov zameraných na mnohé oblasti trhu a spoločnosti. Služby agentúry využívajú domáce i zahraničné podnikateľské subjekty z rôznych oblastí (farmaceutický trh, finančníctvo a poisťovníctvo, informačné technológie, rýchloobrátkový, spotrebný a priemyselný tovar a pod.), reklamné a PR agentúry, poradenské spoločnosti, médiá, štátne orgány, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie tretieho sektora.

 

 

Bohaté skúsenosti získané prostredníctvom týchto analýz spolu s poznatkami z medzinárodných projektov prispievajú k neustálemu zvyšovaniu kvality práce agentúry a vytvárajú priestor pre zavádzanie nových produktov a metodík do výskumného procesu. Aktívna spolupráca so zahraničnými spoločnosťami a inštitúciami priniesla agentúre medzinárodnú prestíž a uznanie.

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk