ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI ANKETÁRSKA SIEŤ GARANCIA KVALITY


  

 

ANKETÁRSKA SIEŤ 

Agentúra FOCUS využíva na zber primárnych empirických údajov vlastnú anketársku sieť, ktorú v súčasnosti tvorí približne 410 vyškolených anketárov rozmiestnených v 250 sídlach všetkých okresov Slovenskej republiky.

Rozsah a kvalita anketárskej siete umožňuje realizáciu prieskumov aj na veľkých vzorkách (2000 - 3000 respondentov). Najstabilnejšia a najskúsenejšia časť anketárskej siete (približne 200 anketárov) je špeciálne vyškolená na rozhovory v rámci výskumov business-to-business ako aj na výber respondentov pre kvalitatívne typy výskumov.

 

 

Anketárska sieť je priebežne obmieňaná a doplňovaná. Práca anketárov v teréne je dôsledne kontrolovaná po skončení každého prieskumu, ako aj priebežne, čím sa zaručuje nezávislosť výberu respondentov.

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk