ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

NAŠA PONUKA 

Klienti od výskumnej agentúry očakávajú profesionálny prístup a kvalifikované poradenstvo v  kritických fázach rozhodovania. Služby agentúry FOCUS využilo od jej vzniku široké spektrum klientov, od roku 1991 FOCUS zrealizoval viac ako 700 výskumných projektov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Tieto praktické skúsenosti agentúre umožňujú pristupovať ku každému klientovi individuálne a ponúkať okrem samotného výskumu aj odborné a profesionálne poradenstvo, ktoré uľahčuje strategické rozhodovanie klienta pri riešení jeho problému.

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk