ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
 

 

CorporateFOCUS

Umožňuje získať pohľad na konkrétnu spoločnosť zvnútra - vlastnými zamestnancami, ako aj zvonku - cez názory verejnosti. Poskytuje podklady využiteľné pri aktívnom vytváraní obrazu spoločnosti vo vzťahu k zamestnancom, ako aj k verejnosti.

EmployeeFOCUS

—   poslanie spoločnosti a jeho chápanie zamestnancami
—   sebaidentifikácia pracovníkov so spoločnosťou
—   hodnotenie medziľudských vzťahov na pracovisku, pracovných podmienok, organizácie práce a vnútropodnikovej komunikácie
—   finančné a nefinančné odmeňovanie zamestnancov a hodnotenie sociálnych programov
—   vnímanie vlastnej spoločnosti v porovnaní s konkurenčnými spoločnosťami

PublicityFOCUS

—   znalosť firmy a jej zamerania
—   imidž spoločností - vlastnosti spájané so spoločnosťou, asociácie
—   hodnotenie súčasnej činnosti spoločnosti a vnímanie jej perspektívy
—   hodnotenie verejnoprospešných aktivít spoločnosti
—   porovnanie skúmanej spoločnosti s konkurenciou

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk