ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
FOCUSBus
 

 

FOCUSBus

Typ kvantitatívneho prieskumu s mesačnou periodicitou. Umožňuje jednorazovo alebo počas dlhšieho časového obdobia získavať informácie rôzneho tematického zamerania z oblasti marketingu a verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke 1000 dospelých obyvateľov SR.

Výhody omnibusového prieskumu

—   variabilita rozsahu a tematického zamerania otázok podľa potrieb klienta
—   možnosť navýšenia vzorky v špecifických cieľových skupinách
—   možnosť získania väčšej vzorky respondentov kumuláciou výsledkov niekoľkých omnibusových výskumov (pri určitých skúmaných témach)
—   možnosť sledovania dynamiky vývoja názorov na skúmanú tému
—   nízka finančná náročnosť z dôvodu participácie viacerých klientov na nákladoch výskumu (podľa rozsahu objednaných otázok)
—   krátka doba realizácie (cca 4 týždne)

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk