ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
 

 

ProductFOCUS

Poskytuje informácie o percepcii a hodnotení produktov, resp. služieb konečnými užívateľmi - spotrebiteľmi. Pomáha pri spracovaní stratégií jednotlivých produktov alebo produktových radov v rámci produktového mixu. Usmerňuje rozhodnutia pri vývoji a tvorbe konceptov nových produktov, ako aj pri zlepšovaní alebo zmene konceptu existujúcich produktov.

—   hodnotenie konceptov a úžitkových vlastností produktov
—   porovnávanie testovaného produktu/ služby s konkurenčnými produktmi
—   užívateľské testy, chuťové a zmyslové testy - návrhy na vylepšenie produktov/ služieb
—   spotrebiteľské testy produktov, chuťové a zmyslové testy
—   potenciál nákupu nového produktu, cieľové skupiny potenciálnych spotrebiteľov

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk