ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
 

 

BusinessFOCUS

Špecifický typ výskumu trhu a spotrebiteľov. Orientuje sa na výskum spotrebiteľského správania podnikateľských subjektov a organizácií. Poskytuje podklady pre strategické plánovanie podnikateľských aktivít spoločností, ktorých produkty a služby sú určené tomuto segmentu zákazníkov.

—   nákupné správanie firiem a organizácií, potenciál nákupu
—   skúsenosti s produktmi/ službami klienta, imidž klienta, skúsenosti s reprezentantmi/ obchodnými zástupcami
—   percepcia konkurenčných produktov/ služieb na trhu
—   výhody a nevýhody používania produktov/ služieb, hodnotenie doplnkových služieb, zhodnotenie finančnej náročnosti, dostupnosti produktov
—   spôsoby získavania informácii o produktoch/ službách, rozhodovanie o nákupe, percepcia reklamných kampaní, PR a direct marketingových kampaní
—   segmentačné štúdie spotrebiteľov

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk