ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


FULL SERVIS V OBLASTI VÝSKUMU VÝSKUMNÉ PRODUKTY VÝSKUMNÉ METÓDY


  

 

VÝSKUMNÉ PRODUKTY 

Agentúra FOCUS na základe svojich dlhoročných skúseností v poskytovaní výskumných a poradenských služieb vytvorila systém výskumných produktov, ktorý umožňuje riešiť požiadavky širokého spektra klientov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

 

 

Výskumné produkty sú usporiadané do komplexného modulárneho systému - FOCUS RESEARCH SYSTEM - a sú vzájomne kombinovateľné. Tento systém je spracovaný tak, aby bolo možné každý výskumný projekt prispôsobiť požiadavkám rôznych klientov – od tých, ktorí potrebujú získať niekoľko signálnych údajov až po klientov, ktorí vyžadujú podrobné preskúmanie jednej, prípadne niekoľkých oblastí marketingu alebo verejnej mienky.


 

FOCUS Research System

Marketingový výskum
Výskum verejnej mienky
Multiklientské produkty
 

 

AdvertisingFOCUS

Zefektívňuje reklamu. Pomáha pri zadefinovaní cieľov marketingovej komunikácie, uľahčuje rozhodovanie pri výbere najvhodnejšieho reklamného konceptu a umožňuje zhodnotiť úspešnosť zvolenej komunikačnej stratégie.

—   vplyv reklamy na nákupné správanie spotrebiteľov
—   znalosť reklamných kampaní v trhovom segmente
—   vnímanie komunikačných posolstiev cieľovou skupinou
—   testovanie reklamných konceptov
—   účinnosť reklamnej kampane v cieľových skupinách a meranie odznievania reklamnej kampane
—   hodnotenie imidžu značky, výrobcu, výrobku/služby pred a po reklamnej kampani

Sp

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk